Oppimistavoitteet

Tämän moduulin tärkeimmät oppimistavoitteet ovat:

• tunnistaa pops ja niiden lähteet;

• ymmärtää ponnistelujen pysyvyys ympäristössä;

• kuvata punkkien vaikutusta ihmisten terveyteen ja ympäristöön;

• analysoida tapaustutkimus.

 

Tämän moduulin oppimisen jälkeen opiskelijat voivat:

• kuvataan tärkeimmät POP-yhdisteiden sisältämät kemikaalit;

• tunnistaa pop-lähteet ja niiden vaikutus ympäristöön;

• ymmärtää ympäristöön ja ihmisten terveyteen liittyvät ongelmat, jotka liittyvät poppien jakeluun ympäristössä, ihmisten terveysvaikutukset, jotka liittyvät akuuttiin ja krooniseen altistumiseen POP-yhdisteille;

• selittää bioakkumulaatiota veteen, maaperään ja eläviin organismeihin;

• valita ilman epäpuhtaudet tapaustutkimuksessa ja analysoida tärkein epäpuhtaus.

Last modified: Tuesday, 30 January 2018, 7:12 PM