Vzdělávací cíle

Hlavními vzdělávacími cíli tohoto modulu jsou:
• identifikovat popové a jejich zdroje;
• porozumět objevujícím se přetrvávání v prostředí;
• popsat dopad výbuchu na lidské zdraví a na životní prostředí
• analyzovat případovou studii.

Po absolvování tohoto modulu budou studenti schopni:
• popsat hlavní třídy chemikálií zahrnutých v technologiích;
• identifikovat zdroje a jejich vliv na životní prostředí;
• porozumět obavám z oblasti životního prostředí a lidského zdraví spojených s distribucí výbušnin v prostředí, účinky na lidské zdraví spojené s akutní a chronickou expozicí popům;
• vysvětluje bioakumulaci ve vodě, půdě a živých organismech;
• Vybrat látky znečišťující ovzduší v případové studii a analyzovat hlavní znečišťující látku

Last modified: Tuesday, 30 January 2018, 6:11 PM