Цели

Основните учебни цели на този модул са:

• идентифициране на попаденията и техните източници;

• да разберем устойчивостта в околната среда;

• да опише въздействието на попаденията върху човешкото здраве, както и върху околната среда;

• да анализира казус.

 

След като се запознаят с този модул, студентите ще могат:

• описват основните класове химикали, включени в УОЗ;

• идентифициране на източниците и тяхното въздействие върху околната среда;

• да разберат опасенията за опазване на околната среда и човешкото здраве, свързани с разпространението на попаденията в околната среда, последиците за човешкото здраве, свързани с острата и хронична експозиция на УОЗ;

• обяснява биоакумулацията във водата, почвата и живите организми;

• да се изберат замърсители на въздуха в казус и да се анализира основният замърсител.

Last modified: Friday, 17 November 2017, 3:50 PM