Obiective

Principalele obiective de învățare ale acestui modul sunt:

• identificarea POP și a surselor acestora;

• să înțeleagă persistența în mediu;

• descrierea impactului apelor asupra sănătății umane, precum și asupra mediului;

• să analizeze un studiu de caz.

 

După parcurgerea acestui modul, elevii vor putea:

• să descrie principalele clase de substanțe chimice incluse în POP;

• identificarea surselor și a impactului acestora asupra mediului;

• să înțeleagă preocupările legate de mediul și sănătatea umană asociate cu distribuția poluării în mediu, efectele asupra sănătății umane asociate cu expunerea acută și cronică la boli;

• explică bioacumularea în apă, sol și organisme vii;

• să selecteze poluanții atmosferici într-un studiu de caz și să analizeze principalul poluant.


Last modified: Thursday, 21 September 2017, 7:03 PM