PODKAPITOLA 7. “Špinavých dvanáct” pesticidů. Chemické a toxikologické aspekty.

Stockholmská úmluva O persistentních organických polutantech zakázala nebo silně omezila 12 chlorovaných organických sloučenin, které jsou silně toxické a které jsou schopné akumulace v životním prostředí a mohou se dále koncentrovat díky globálním potravním řetězcům. Mezi těmito látkami je 11 pesticidů. Tyto sloučeniny novináři pojmenovali jako “Špinavých dvanáct” a jsou uvedeny v přílohách A, B a C jako sloučeniny pro likvidaci, omezení a limitaci nechtěné produkce. Jsou zde uvedeny hlavní chemické a toxikologické vlastnosti každého z pesticidů této skupiny. 

Licensed under the Creative Commons Attribution Share Alike License 4.0