PODKAPITOLA 6. Pesticidy. Zvyšující se povědomí. Mezinárodní konvence.

Tato podkapitola má za cíl seznámit vás s tématem procesu, kdy si odborné společnosti, ale i veřejnost začali uvědomovat kontroverzní přínosy používání pesticidů v zemědělství, zahradnictví a v domácnostech. V současnosti nelze zpochybnit přínos podávání pesticidů: zlepšení kontroly škůdců a přenašečů rostlinných nemocí přineslo několikanásobné zvýšení zemědělské produkce nebo úspěšnou eradikaci parazity přenášených nemocí, včetně těch život ohrožujících.  Současně s těmito úspěchy lidstva se ale objevilo postupné uvědomování a poznatky o toxických účincích pesticidů na lidské zdraví, životní prostředí a druhovou rozmanitost. Z dějinného hlediska se proces uvědomování těchto dějů vyvinul nejdříve ve spojení s osudem včely medonosné a později i ptáků. Prvním vědcem, který dokumentoval proces znečištění životního prostředí, byla Rachel Carson v její knize “Tiché jaro” (nebo také “Mlčící jaro”) z roku 1962.

Licensed under the Creative Commons Attribution Share Alike License 4.0