PODKAPITOLA 5. Přístupy a postupy pro legislativu pesticidů v Evropské unii.

Tato podkapitola se týká přístupů a postupů pro legislativu pesticidů v Evropské unii. Principiálně je aktivní látka registrována na evropské úrovni ve formě různých přípravků a je vhodná pro použití na různé plodiny a v odlišných geografických oblastech EU. Ochrana pracovníků v zemědělství, konzumentů i životního prostředí je zahrnuta v procesu autorizace. Zvýšené povědomí o možných rizicích nekontrolovaného použití látek s minimem informací o jejich možné toxicitě zvýšilo kvalitu legislativního procesu. Z tohoto důvodu jsou schválené pesticidy mezi těmi chemickými látkami, u kterých jsou jejich toxikologické vlastnosti nejlépe zmapovány. V grafickém znázornění jsou pak ukázány obecné cesty a postupy pro výběr a průmyslový vývoj nových aktivních látek určených k ochraně rostlinných produktů, které vedou k jejich schválením v Evropské unii.

Licensed under the Creative Commons Attribution Share Alike License 4.0