PODKAPITOLA 2. Pesticidy – Definice a terminologie.

Tato podkapitola byla připravena s cílem seznámit se se základními definicemi a terminologií spojenou s pesticidy. První definice vysvětluje, co je pesticid a řeší jejich dělení v závislosti na škůdci, kterého má zničit. Jsou definovány různé typy pesticidních přípravků a jejich obchodovatelných forem jako ve vodě rozpustný prášek, prášek pro přípravu suspenze, ve vodě rozpustný koncentrát nebo emulze, granulát a prášek k rozprašování. Speciální místo má vysvětlení různých cest průniku pesticidů do lidského organismu, jako cesta přes dýchací systém, kožní penetrace nebo perorální příjem. Vysvětleny jsou základní toxikologické pojmy ve vztahu k pesticidům jako expozice, vztah dávka-účinek, akutní a chronická toxicita, toxický účinek, střední letální koncentrace, citlivost, alergie, mutagenní a teratogenní účinek stejně jako definice pro kožní, korosivní, dráždivý, lokální, systémový a kumulativní účinek, latentní období a jiné.

Licensed under the Creative Commons Attribution Share Alike License 4.0