PODKAPITOLA 1. Základní informace k pesticidům.

Pesticidy jsou chemikálie, které byly připraveny speciálně tak, aby byly toxické na cílové organismy a škůdce, a které mohou být záměrně aplikovány do životního prostředí ve velkých množstvích. Přestože by vývoj moderního zemědělství nebyl možný bez pesticidů, lidské zdraví může být v některých případech rovněž ohroženo.  Tato podkapitola zahrnuje přehled mechanismů působení pesticidů: zablokování buněčných procesů cílového organismu, poškození nebo změnu metabolismu škůdce, porušení enzymatických procesů nebo denaturace proteinu, simulace nebo interference s hormony, poškození fotosyntézy plevelné rostliny. Představeny jsou jak výhody, tak i rizika, které s sebou tyto látky nesou na složky životního prostředí jako půdu, vodu a vzduch, a nežádoucí účinky, které se mohou vztahovat k lidskému zdraví. V prezentaci jsou také zmíněny bezpečné alternativy k pesticidům.

Licensed under the Creative Commons Attribution Share Alike License 4.0