Kapitola 4.4 Pesticidy I. Základní aspekty

 

Struktura kurzu

Kapitola 4.4 Pesticidy I. Základní aspekty zahrnuje následující podkapitoly:

PODKAPITOLA 1. Základní informace k pesticidům.

PODKAPITOLA 2. Pesticidy – Definice a terminologie.

PODKAPITOLA 3. Pesticidy. Historický přehled.

PODKAPITOLA 4. Inventář obsoletních pesticidů.

PODKAPITOLA 5. Přístupy a postupy pro legislativu pesticidů v Evropské unii.

PODKAPITOLA 6. Pesticidy. Zvyšující se povědomí. Mezinárodní konvence.

PODKAPITOLA 7. “Špinavých dvanáct” pesticidů. Chemické a toxikologické aspekty.

Bibliografie

Kromě toho byl přidán každý kus, stejně jako speciálně vytvořené čtecí materiály, stejně jako materiály pro získání dalších informací.

Licensed under the Creative Commons Attribution Share Alike License 4.0